Tilbud på fremtidsfuldmagt

08/27/2018

En fremtidsfuldmagt oprettes digitalt af en advokat, ved at benytte en særlig digital løsning på internettet kaldet Fremtidsfuldmagtsregisteret. Når fuldmagten er oprettet, skal den vedkendes ved en notar stort set på samme måde, som anvendes ved udarbejdelse af testamenter. Fuldmagten er derfor først gyldigt oprettet, når notarvedkendelsen er sket.

En fremtidsfuldmagt udløber den dag, hvor personen som har givet fuldmagten dør. En fremtidsfuldmagt ophører også, såfremt fuldmagtsgiveren kommer under værgemål. Dette gælder dog ikke, hvis værgemålet kun omfatter bestemte forhold, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten, eller som den, der sidder inde med fremtidsfuldmagten, er afskåret fra at varetage. 

En fremtidsfuldmagt kan også ophøre, hvis fremtidsfuldmagtshaveren selv frasiger sig hvervet. Det kan for eksempel være, fordi vedkommende ikke længere ønsker at varetage fremtidsfuldmagtsgiverens interesser. Det kan også skyldes, at vedkommende selv har mistet evnen til at råde på egne vegne, eller måske er afgået ved døden. Få 3 tilbud på fremtidsfuldmagt lige her.