Få 3 tilbud

Møbelplader

Glatte døre fremstilles i en række standardformater og for det meste i 35 mm tykkelse, men f. eks. også 39 og 45 mm tykke. Særlig i de senere år er der bragt relativt billige glatte døre af høj kvalitet på markedet, og disse har i stor udstrækning fortrængt de tidligere anvendte fyldingsdøre.

Træfiberplader

Fremstillingsmåden for træfiberplader varierer fra fabrikat til fabrikat, men går i hovedtræk ud på følgende: råmaterialet, der kan være rundtømmer eller træaffald oftest af Fyr eller Gran, hugges til træflis, som derefter splittes i enkeltfibre defibreres. Defibreringen kan ske ved tilbud slibning, ved at træflisene udsættes for tryk og pludseligt følgende tilbud undertryk; eller ved formaling i forbindelse med dampning. Fibermassen opslemmes i vand, sorteres og sigtes for at sikre ensartet konsistens og tilsættes forskellige kemikalier. Den færdige masse udstøbes enten i forme eller optages til et løbende bånd, hvoraf passende dimensioner afskæres. De herved fremkomne ark tørres til plader for de hårdere kvaliteters vedkommende i forbindelse med presning under stort tryk og udskæres til slut i færdigformaterne. Da de enkelte fibre i træfiberplader er adskilte og ligger sammenfiltrede, og derfor så at sige afspærrer hinanden, er pladernes tilbøjelighed til at kaste sig mindre end hos træ. Svind og udbulning er mindst i længde- og bredderetningen, fordi et flertal af fibrene ifølge sagens natur ligger parallelt med pladens overflader. Træfiberplader fabrikeres med forskellig hårdhed og porøsitet i typerne:

og porøsitet i typerne: højporøse, porøse, halvhårde, hårde og hærdede plader. 

De højporøse og porøse plader anvendes mest som varme- og lydisolerende byggeplader. De hårdere kvaliteter anvendes også som byggeplader, men særlig indenfor snedkerarbejde til lignende formål som krydsfiner. Hærdede tilbud plader har stor tryk- og slidstyrke og kan i kraft af deres større modstandsdygtighed overfor fugt anvendes til udendørs brug, når de gives en passende overfladebehandling. Foruden de hærdede oliehærdede plader, fabrikeres også oliebehandlede hårde plader, der tåler mere end almindelige hårde plader, men ikke har så stor modstandsdygtighed som de hærdede; og der er måske grund til at advare mod de forvekslinger, som ukendskab eller letfældig omgang med betegnelserne kan give anledning til. Ved anvendelse af tilbud træfiberplader til byggebrug, må man være opmærksom på deres letantændelighed. Farverne er hos de porøse og højporøse træfiberplader lys, gulhvid til lysebrun, nær træmaterialets farve. De hårdere plader er mørkere brune eller gråbrune. Til speeiallormål fremstilles også gennemfarvede tilbud plader. Kvalitetsbestemmelser for træfiberplader eksisterer ikke, og man er derfor ved valg af fabrikat henvist til selv at skaffe sig de nødvendige oplysninger om kvaliteten. Træfiberplader fremstilles som regel i engelske mål. Den almindeligste bredde er 4 fod (122 em), mens længderne normalt varierer fra 2-18 fod (61-549 cm).

Lakplader er hårde tilbud træfiberplader, hvis ene side er givet en speciel lakbehandling, der fremtræder blankpoleret, enten ensfarvet (evt. opdelt i flisemønster) eller som træ- eller marmorimitation. Pladerne er ret modstandsdygtige overfor mekaniske påvirkninger, samt overfor fugt og visse kemikalier i den udstrækning, det ved anbringelsen lykkes at beskytte de ubehandlede kanter.

Spånplader

De første spånplader til anvendelse som møbelplader blev - under navnet Novopan fremstillet i 1945 efter en fremstillingsproces opfundet af den schweitziske ingeniør Fahrni. Siden da er der verden over bygget et stort antal tilbud fabrikker ofte i tilknytning til andre træindustrier, hvis træaffald anvendes i spånpladefabrikationen. Novopanplader består af 3 lag: 2 tynde yderlag, der modsvarer blindfinéren hos møbelplader, omkring en sværere kerne, svarende til møbelpladernes blindtræ. Til yderlagene anvendes ganske tilbud tynde, men ret store spåner. Kernen består af træsplinter, ophugget af træaffald. Fremstillingen foregår i store træk på følgende måde: Træsplinterne, der danner kernen i pladerne, og spånerne til yderlagene føres fra henholdsvis trætygger og spånmaskine gennem sorterings- og tørreanlæg til limemaskiner, hvor de behandles med kunstharpikslim. I formvognene udstrøs et lag yderspåner, et lag træsplinter, og igen et lag yderspåner, hvorefter formvognene først køres til tilbud forpresse og dernæst til en etagepresse, hvor de udstrøede lag under varme og tryk sammenpresses til plader. Yderspånerne danner i forbindelse med kunstharpikslimen en glat og tæt overflade med et meget karakteristisk udseende. Pladerne har stor stabilitet, bl. a. på grund af træmaterialets retningsløse fordeling, og de er velegnede til genfinéring. Novopanplader har været fremstillet her i landet siden 1950. Til fabrikationen anvendes træaffald og nåletræsbrænde. Pladerne fremstilles med overflade af nåletræsspåner eller af bøgetræsspåner. De sidste er mindre egnet til tilbud finéring med dekorative finérer, bl. a. på grund af overfladens større hårdhed, men anvendes særlig indenfor bygningsindustrien og f. eks. som underlag for plasticlaminater. Standardstørrelsen er for disse typer 183 x 254 cm. Desuden fabrikeres en pladetype med overflade af to tynde, krydslimede finérer og beregnet til mere krævende finéringsarbejder. Standardstørrelsen for denne type er 152 x 254 em. Novopanplader forekommer i tykkelser fra 10-22 mm.

Træuldbetonplader og spånbetonplader

Disse plader fremstilles af træspåner, der sammenpresses med cement som bindemiddel. Til træuldbeton anvendes lange, tynde 4-6 mm brede spåner; til spånbeton kendt under navnet Durisol - anvendes cutterspåner. Ved fremstillingen anvendes for begge tilbud materialers vedkommende nåletræsspåner, som inden presningen mineraliseres, d. v. s. gives en speciel behandling som nedsætter brandbarheden og øger modstandsdygtigheden overfor angreb af svamp og insekter. Træuldbetonplader og spånbetonplader anvendes indenfor byggeriet hovedsageligt som varmeisolerende beklædningsplader.